เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00087976
หมายเลขทรัพยากรi00140687
บาร์โค้ด30020078154434
เล่ม CD-ROM
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBooks (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0