เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00086809
หมายเลขทรัพยากรi00139008
บาร์โค้ด30020078160100
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า16 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0