เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00085462
หมายเลขทรัพยากรi00137486
บาร์โค้ด30020078166180
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า18 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1