เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00138049
บาร์โค้ด30020078170158
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 276 (12 Jan.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0