เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00138327
บาร์โค้ด30020078170851
เล่มvol. 57 no. 1 (Jan.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า23 Mar 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0