เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00138331
บาร์โค้ด30020078170935
เล่มvol. 156 no. 2 (Feb.) 2015
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า23 Mar 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0