เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00136653
บาร์โค้ด30020078171032
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 252 (02 Aug.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0