เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00136546
บาร์โค้ด30020078171222
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 273 (22 Dec.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า2 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0