เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075123
หมายเลขทรัพยากรi00136005
บาร์โค้ด30020078172014
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 33 (ม.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า29 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0