เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00135845
บาร์โค้ด30020078172527
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ต.ค./ธ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า26 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม4