เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00136229
บาร์โค้ด30020078172741
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 162 (ม.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า12 Jan 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1