เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00082866
หมายเลขทรัพยากรi00134157
บาร์โค้ด30020078178540
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า3 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม4