เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075673
หมายเลขทรัพยากรi00134140
บาร์โค้ด30020078178862
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า3 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม3