เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00132988
บาร์โค้ด30020078186345
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 245 (14-20 Jun.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บสำรวจแล้ว หาตัวเล่มไม่พบ
วันที่นำเข้า14 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0