เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00093829
หมายเลขทรัพยากรi00154574
บาร์โค้ด30020078203553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า24 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1