เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00093846
หมายเลขทรัพยากรi00154611
บาร์โค้ด30020078203926
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า31 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2