เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00093768
หมายเลขทรัพยากรi00154450
บาร์โค้ด30020078204775
เล่มล.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า2 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม4