เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091495
หมายเลขทรัพยากรi00154432
บาร์โค้ด30020078204841
เล่มล.11
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า22 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม4