เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00093724
หมายเลขทรัพยากรi00154360
บาร์โค้ด30020078205046
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า12 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1