เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00093442
หมายเลขทรัพยากรi00153860
บาร์โค้ด30020078206705
เล่มล.1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า9 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม6