เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00093442
หมายเลขทรัพยากรi00153859
บาร์โค้ด30020078206721
เล่มล.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า9 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1