เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00093200
หมายเลขทรัพยากรi00153503
บาร์โค้ด30020078207737
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า11 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0