เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092736
หมายเลขทรัพยากรi00152806
บาร์โค้ด30020078209287
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า3 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม3