เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092734
หมายเลขทรัพยากรi00152876
บาร์โค้ด30020078209386
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า11 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0