เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092752
หมายเลขทรัพยากรi00152753
บาร์โค้ด30020078209543
เล่มCD-ROM
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า27 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0