เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092710
หมายเลขทรัพยากรi00152638
บาร์โค้ด30020078209949
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า19 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0