เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091495
หมายเลขทรัพยากรi00152585
บาร์โค้ด30020078210210
เล่มล.8
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า11 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม6