เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091495
หมายเลขทรัพยากรi00152584
บาร์โค้ด30020078210236
เล่มล.9
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า11 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม5