เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091670
หมายเลขทรัพยากรi00154760
บาร์โค้ด30020078211420
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า30 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0