เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091697
หมายเลขทรัพยากรi00151086
บาร์โค้ด30020078213255
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า13 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1