เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091667
หมายเลขทรัพยากรi00151013
บาร์โค้ด30020078213511
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า6 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2