เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091495
หมายเลขทรัพยากรi00150744
บาร์โค้ด30020078214733
เล่มล.4
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า23 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม4