เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091380
หมายเลขทรัพยากรi00150518
บาร์โค้ด30020078215870
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า1 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม3