เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00152852
บาร์โค้ด30020078234160
เล่มปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า4 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2