เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00153633
บาร์โค้ด30020078235233
เล่มvol. 40 no. 8 (Jun.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0