เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00154804
บาร์โค้ด30020078236165
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า19 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1