เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00155016
บาร์โค้ด30020078236439
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 Jan 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1