เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073877
หมายเลขทรัพยากรi00154209
บาร์โค้ด30020078239433
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า29 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2