เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075123
หมายเลขทรัพยากรi00154475
บาร์โค้ด30020078239953
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 66 (ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0