เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00154530
บาร์โค้ด30020078240092
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า18 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1