เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00154488
บาร์โค้ด30020078240209
เล่มvol. 40 no. 11/12 (Sep./Oct.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0