เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063582
หมายเลขทรัพยากรi00154486
บาร์โค้ด30020078240225
เล่มvol. 44 issue 2 (Summer/Autumn) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0