เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00154479
บาร์โค้ด30020078240258
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 195 (ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0