เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00153432
บาร์โค้ด30020078240316
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1924 (30 มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า4 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1