เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00094146
หมายเลขทรัพยากรi00155600
บาร์โค้ด30020078244177
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า22 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม4