เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096508
หมายเลขทรัพยากรi00159675
บาร์โค้ด30020078248665
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า23 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1