เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096521
หมายเลขทรัพยากรi00159692
บาร์โค้ด30020078248723
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า23 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1