เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096506
หมายเลขทรัพยากรi00159665
บาร์โค้ด30020078248772
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า23 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0