เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096181
หมายเลขทรัพยากรi00159215
บาร์โค้ด30020078249135
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า12 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1