เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096166
หมายเลขทรัพยากรi00159201
บาร์โค้ด30020078249309
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า9 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0